Jak chmura obliczeniowa wpływa na przedsiębiorstwo?

Migracja do chmury wpływa w różnym stopniu na całą firmę, nie tylko na dział IT. Poniżej pokazujemy, w jaki sposób włączyć w ten proces różne działy, aby zwiększyć możliwości rozwiązań chmurowych.

Finanse

Niezbędne jest, by w swoje plany migracji włączyć szefa działu finansowego. Należy stworzyć analizę porównawczą kosztów utrzymywania IT w lokalnym centrum danych i wariantów chmurowych. Warto uwzględnić koszty dokupowania sprzętu, jego deprecjację i koszty bieżącego utrzymania takie jak prąd, czynsz, stała opieka personelu IT. Możecie także rozpisać plan, który wskaże, kiedy i w jaki sposób zamykać lokalne centra danych.

Współpracując z działem finansowym ustalcie różne strategie migracji do chmury, uwzględniając scenariusze agresywne, wyważone oraz ostrożne. Plan agresywny może zakładać przeniesienie 50% lub więcej wszystkich działań IT do chmury w pierwszym roku, plan ostrożny może zakładać 10%. Plany agresywne mogą przynieść znacznie większe oszczędności, jednak należy być świadomym, że potencjalne zagrożenia i ewentualne koszty samej migracji w krótszym okresie.

 

Dział IT

Migracja wpływa na codzienne działania działu IT. Zostaje on uwolniony od czasochłonnych obowiązków, dzięki czemu personel może skupić się na lepszej obsłudze pracowników firmy, rozwiązując ich problemy i zwiększając efektywność ich pracy.

Zasoby ludzkie i ewolucja ról w firmie

Migracja do chmury zmienia role, jakie pełnią członkowie działu IT. Mówi się, że wdrożenie chmury obliczeniowej może redukować etaty. Z doświadczenia wynika jednak, że zwykle się tak nie dzieje. Role w IT nie znikają a zmieniają się. Pracownicy skupiają się bardziej na wnoszeniu większej wartości do biznesu, a mniej na utrzymywaniu codziennego funkcjonowania infrastruktury.

Dział HR powinien kooperować z szefami działów, aby przygotować ich oraz pracowników na zmiany. Praktycznie wszystkie role w IT zmienią się. Niektóre będą potrzebowały specjalistycznego treningu, choćby w ramach obsługi nowych narzędzi lub procesów.

Zespoły tworzące aplikacje

Powinieneś skonsultować się z zespołami, które tworzą nowe aplikacje. Pomogą oni zebrać potrzebne informacje, aby określić harmonogram migracji. Będziecie mogli omówić aspekty techniczne wykorzystywania chmury w codziennych działaniach. Jest istotne, by te zespoły były świadome długofalowej wizji współpracy z chmurą.

Na przykład zmodyfikowanie istniejącej aplikacji pod kątem działania w wariancie PaaS może wymagać czasu na szkolenie i poznanie nowej platformy. Warto również rozważyć korzystanie z innej metodyki niż tradycyjny model kaskadowy, która pozwoliłaby szybciej reagować i poprawiać kierunek, w którym zmierza rozwój nowych aplikacji.

Działy biznesowe

Włącz do procesu migracji także działy biznesowe. Wyjaśnienie im procesu, bez wdawania się w szczegóły, może bardzo pomóc złagodzić ich obawy, czasem potrafią przeszkadzać w procesie wdrożenia. Wskaż im w prosty sposób, jak wiele korzyści mogą osiągnąć pod kątem ograniczenia kosztów, zwiększenia zasięgu oraz usprawnienia pracy IT.

Zainteresowany inwestycją w rozwiązania chmurowe?

Przewodnik po chmurze obliczeniowej.

TOP