Microsoft Dynamics 365 Business Central w chmurze

System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central pojawił się na rynku w kwietniu 2018 roku jako nowa wersja systemu Dynamics NAV. Chociaż klienci mogą obecnie wybrać dowolny model – tradycyjny (on-premises), hybrydowy czy chmurowy (SaaS), to jednak chmura obliczeniowa jest głównym kierunkiem rozwoju Microsoft i fundamentem strategii One Microsoft.

Microsoft Dynamics 365 Business Central w chmurze (on-cloud) jest przede wszystkim bardziej dostępny – dzięki licencji subskrypcyjnej klientami systemu ERP coraz częściej stają się przedsiębiorstwa sektora MŚP. Oprogramowanie w modelu SaaS nie wymaga posiadania własnej serwerowni, a bezpieczeństwo danych oraz aktualizacje są przeprowadzane po stronie dostawcy usług chmurowych (CSP).

Czy moja organizacja potrzebuje systemu ERP w chmurze?

Chcesz, aby Twoja organizacja wkroczyła w erę cyfrowej transformacji

Wdrożenie systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central w chmurze pozwoli Ci na przeniesienie Twojej firmy na kolejny poziom. Cyfrowa transformacja to stwarzanie nowych szans, rozwój i ekspansja działalności.

W firmie brakuje automatyzacji i wiele procesów jest wykonywanych ręcznie

Dynamics 365 Business Central pozwala na sprawne tworzenie przepływów pracy. Wspiera automatyzację, a tym samym prowadzi do zwiększenia efektywności i ograniczenia pojawiających się błędów.

Twoi pracownicy korzystają z różnych narzędzi i systemów

Często poszczególne działy firmy korzystają z odrębnych oprogramowań – CRM, oprogramowanie finansowo-kadrowe itd. Powoduje to duplikacje danych i brak możliwości ich integracji. To skutkuje natomiast błędami w przepływie informacji. Dynamics 365 Business Central integruje dane pochodzące ze wszystkich działów przedsiębiorstwa w jednej bazie danych – w chmurze obliczeniowej Microsoft Azure.

Obsługa Twojej firmy w zakresie finansów i kadr jest nieskuteczna

Często zarządzanie finansami wciąż odbywa się jedynie w oparciu o arkusze Excel. Wraz z rozwojem działalności, zwiększeniem liczby klientów, sprzedaży czy pracowników konieczna jest inwestycja w kompleksowe oprogramowanie finansowo-kadrowe. Microsoft Dynamics 365 Business Central w chmurze dostarcza funkcjonalności konieczne do zarządzania finansami, a także umożliwia sprawowanie kontroli nad płynnością finansową firmy.

W Twojej branży występuje sezonowość

Wybór technologii chmurowej pozwala na sprawne skalowanie zasobów wykorzystywanych w danym czasie. Firma nie musi ponosić kosztów utrzymania dużej ilości serwerów w czasie niskiego zapotrzebowania, ale także jest w stanie sprawnie funkcjonować w trakcie najbardziej intensywnego czasu w roku. System ERP Dynamics 365 Business Central on-cloud może być niezwykle atrakcyjny dla branży retail lub e-commerce, których zapotrzebowanie na zasoby może okresowo wzrastać nawet kilkunastokrotnie w porównaniu do średniej rocznej.

Raportowanie jest utrudnione, a dane są nierzetelne

Brak gromadzenia danych lub ich rozproszenie w różnych systemach niesie za sobą wiele konsekwencji dla efektywności zarządzania. Jeśli raporty i analizy opierają się o nieprawidłowe dane, to decyzje podejmowane na ich podstawie nie będą skuteczne. Dynamics 365 Business Central w chmurze integruje dane ze wszystkich obszarów działalności. Jest wspierany przez dodatkowe chmurowe rozwiązania do wirtualizacji danych i raportowania.

Wielu pracowników Twojej firmy pracuje poza biurem i nie ma dostępu do systemu

Handlowcy, pracownicy magazynów, kierowcy – nie mają dostępu do aktualnych danych, a przecież to od ich pracy zależy przepływ informacji, jakość obsługi klienta, efektywność procesów w łańcuchu dostaw. Mają oni duży wpływ na wyniki finansowe działalności przedsiębiorstwa.

System ERP Dynamics 365 Business Central on-cloud może być obsługiwany przez użytkownika zarówno z poziomu programu, aplikacji na telefon lub tablet, jak i przez każde urządzenie z przeglądarką internetową.

Potencjalne korzyści z mobilnego dostępu do systemu ERP w chmurze:

- polepszenie relacji z klientami,
- skrócenie czasu realizacji zamówień,
- redukcja opóźnień i błędów,
- optymalizacja łańcucha dostaw,
- zwiększenie sprzedaży.

Zarządzaj firmą, gdziekolwiek jesteś – dzięki Dynamics 365 Business Central w chmurze.

Duża inwestycja w oprogramowanie informatyczne czy infrastrukturę IT jest poza Twoim zasięgiem

Wybór oprogramowania jako usługi (SaaS) jest szczególnie popularny wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Wysokie koszty początkowe – inwestycji w infrastrukturę IT i licencję systemu ERP – są dla nich wysoką barierą wejścia. Nie mogą sobie pozwolić na wdrożenie systemu informatycznego. Wybierając jednak Dynamics 365 Business Central w chmurze, ponoszą miesięczny abonament za licencję oraz zasoby wykorzystane w danym okresie.

Dlaczego warto wybrać system ERP w chmurze?

Niskie koszty początkowe

Brak konieczności utrzymania zespołu IT do obsługi serwerów

Wsparcie oraz aktualizacje są po stronie dostawcy usługi

Redukcja kosztów utrzymania
i rozwoju infrastruktury IT

Skalowalność zasobów

Koszty oprogramowania są proporcjonalne do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa

Większa dostępność

Zapewnienie bezpieczeństwa danych leży po stronie dostawcy oprogramowania

SYSTEM ERP W CHMURZE

Przewodnik dla firm z sektora MŚP

Funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics
365 Business Central on-cloud

Zakres podstawowych funkcjonalności systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central jest niezależny od wyboru wersji w chmurze (SaaS), hybrydowej czy tradycyjnej (on-premises). W zależności od obszarów działalności przedsiębiorstwa dostępna jest licencja Essentials oraz Premium. Klienci, którzy wybrali licencję Essentials, mają dostęp do następujących modułów.

Zarządzanie finansami
i księgowość

Funkcjonalność pozwala na obsługę finansów przedsiębiorstwa. Oprogramowanie jest przygotowane do spełnienia wymagań legislacyjnych. Ułatwia także gromadzenie danych oraz raportowanie. System ERP wspiera lepsze zarządzanie poprzez prognozowanie przepływów finansowych.

Zarządzanie zapasami
i magazynem

Optymalne zarządzanie łańcuchem dostaw jest kluczowe, aby w jak najkrótszym czasie realizować zamówienia, ale redukować koszty poprzez utrzymanie minimalnego poziomu wykorzystania magazynów. System Microsoft Dynamics 365 Business Central wspiera efektywne zarządzanie zapasami poprzez prognozowanie sprzedaży. Umożliwia także automatyzację wielu procesów oraz konfigurację danych dóbr jako substytutów.

CRM

W każdym przedsiębiorstwie ważne jest zarządzanie kontaktami oraz prowadzenie działań marketingowych – dla utrzymania relacji z klientami oraz pozyskiwania nowych. Funkcjonalność umożliwia segmentowanie kontaktów oraz gromadzenie informacji na temat wykonanych aktywności, np. rozmowa telefoniczna czy oferta załączona do e-maila.

Prowadzenie projektów

Microsoft Dynamics 365 Business Central pozwala na monitorowanie ilości wolnych oraz zajętych zasobów – ludzi i urządzeń, a także ich obciążenia i wydajności. W kartach czasu pracy rejestrowany jest czas przeznaczony na realizację danych zadań w ramach projektów. Zarządzanie projektami obejmuje także obszar planowania realizacji zleceń i ich rozliczanie. W ramach licencji użytkownika Dynamics 365 Business Central Premium dostępne są wszystkie funkcjonalności w ofercie licencji Essentials,
a także zarządzanie obszarem produkcji
i serwisem.

Zarządzanie produkcją

Funkcjonalność umożliwia obsługę wszystkich procesów związanych z działalnością produkcyjną, np. tworzenie list komponentów (BOM-ów), definiowanie marszrut czy zdolności produkcyjnych. Dynamics 365 Business Central udostępnia dodatkową funkcjonalność – prognozowanie zapotrzebowania, która wspiera planistę produkcji w planowaniu zleceń produkcyjnych i przewidywaniu przyszłego zapotrzebowania. System umożliwia także obsługę podwykonawców oraz monitorowanie obciążeń stanowisk roboczych.

Serwis

Funkcjonalność pozwala na rejestrowanie wszystkich przedmiotów i usług, które wymagają serwisowania lub naprawy. W systemie ERP gromadzone są również dane na temat umów serwisowych, a także informacje o częściach zamiennych.

Czy wiesz już wszystko o systemie

Microsoft Dynamics 365 Business Central?

Intuicyjny interfejs

Użytkownicy systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central mają dostęp jedynie do tych danych i widoków, które są im potrzebne do wykonywania obowiązków zawodowych. W celu dostosowania zakresu dostępów dla danego użytkownika można go ręcznie skonfigurować lub skorzystać z predefiniowanych ról. Zostały one utworzone dla różnych profilów użytkowników:

Księgowy

Prezes

Dyspozytor

Specjalista ds. zamówień

Planista produkcji

Menadżer projektu

Menadżer ds. sprzedaży

Pracownik administracji

Członek zespołu (Team Member)

Dodatkowo możliwe jest indywidualne dostosowanie widoku pulpitu przez użytkownika. Dzięki temu ma łatwiejszy dostęp do najważniejszych dla niego danych i informacji.

Extensions – rozszerzaj funkcjonalność systemu

System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (dawniej Dynamics NAV) może być dostosowywany do realizacji specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa. Ingerencja w kod źródłowy oprogramowania ERP jest jednak zablokowana. Aby dodać lub zmienić daną funkcjonalność należy utworzyć rozszerzenia, tzw. extensions, które następnie się w systemie instaluje lub usuwa. Takie rozwiązanie pozwala na lepszą kontrolę zmian wprowadzanych do systemu oraz przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania bez zakłóceń.

AppSource – korzystaj z gotowych rozwiązań chmurowych

Podstawowa funkcjonalność Microsoft Dynamics 365 Business Central może być rozwijana również poprzez gotowe rozwiązania. Dzięki AppSource klienci Microsoft mają dostęp do bazy setek chmurowych aplikacji, rozszerzeń oraz dodatków tworzonych i wspieranych przez Partnerów Microsoft z całego świata. Technologia chmurowa umożliwia ich łatwą integrację z Microsoft Dynamics 365 Business Central w chmurze.

Integracja Dynamics 365 Business Central z narzędziami Microsoft 365 / Office 365

System ERP jest zintegrowany z narzędziami pakietu Microsoft 365 (Office 365), w tym najbardziej podstawowym narzędziu wykorzystywanym analizy danych – Excel. Użytkownicy Dynamics 365 Business Central mają możliwość pobierania predefiniowanych raportów, co ułatwia analizę danych oraz porównywanie ich
w różnych okresach.

Co więcej, zmiany w systemie mogą być przeprowadzane z poziomu programu Excel. Może to być szczególnie przydatne w przypadku, gdy obsługą obszaru finansów firmy zajmuje się firma zewnętrzna, nie posiadająca dostępu do systemu ERP. Wówczas wprowadza dane do pliku Excel, który następnie jest importowany do Dynamics 365 Business Central.

Technologia Business Intelligence w systemie ERP
w chmurze

Power BI to aplikacja do kompleksowej analizy danych. Przede wszystkim umożliwia integrację danych z różnych źródeł, np.:

Systemu Microsoft Dynamics
365 Business Central

Bazy SQL

Pliku Excel

Salesforce

Mailchimp

OneDrive

Pliku csv

Access i nie tylko

Dane mogą zostać przetworzone w różny sposób. Użytkownik może wybierać spośród opcji wirtualizacji danych, zestawień, generowania raportów czy tworzenia pulpitów nawigacyjnych.

Narzędzie to jest niezwykle przydatne dla pracowników na stanowiskach kierowniczych. Ułatwiając raportowanie, analizę i interpretację danych, pozwala na lepsze podejmowanie decyzji w firmie – oparte o rzetelne informacje.

Uczenie maszynowe (ML) w Dynamics 365 Business Central

Dzięki technologii uczenia maszynowego możemy wykorzystać zgromadzone ogromne ilości danych w systemie. Na podstawie danych historycznych prognozowane są wielkości sprzedaży i stany magazynowe. Użytkownik Dynamics 365 Business Central zyskuje łatwy dostęp do prognoz na kartach zapasu. Na podstawie tych danych możliwe jest bardziej wydajne zarządzanie towarami, produkcją, uzupełnieniami w magazynie itd.

Dostosowanie Dynamics 365 Business Central w chmurze do polskich wymogów prawnych

Klienci chmurowej wersji systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central mogą realizować działania wymagane ze strony polskiego ustawodawcy dzięki aplikacji Polish Localization. Moduł obsługuje funkcjonalności z zakresu obsługi:

Księgi Głównej

Podatku VAT

Zapasów

Środków trwałych

Mailchimp

Należności i zobowiązań

Analiz i raportów

JPK

Aplikacja Polish Localization jest dostępna do pobrania w AppSource.

TOP