Microsoft Azure

chmura dla rozwijającego się biznesu

Mamy do czynienia z ogromnym tempem wdrażania innowacji. Także inwestowanie w najnowsze technologie staje się wymagane. Pozostanie przy wcześniejszych rozwiązaniach, podczas gdy konkurencja inwestuje w nowości, powoduje pogłębienie przewagi konkurencyjnej tych drugich. Potrafią oni szybciej przewidywać, dostosowywać się i reagować na pojawiające się zmiany.

Chmura obliczeniowa Microsoft Azure umożliwia zachować przewagę bez konieczności zwiększania budżetu na inwestycje. Microsoft Azure pozwala na szybsze dostarczanie produktów i usług na rynek oraz efektywniejszą obsługę klienta. Każdy użytkownik może skalować swoją działalność, mając do dyspozycji wszystko, co pozwali na rozwój organizacji. Organizacja może prowadzić działalność niższym kosztem, płacąc jedynie za wykorzystane zasoby. Dzięki ograniczeniu kosztów zakupu i utrzymania sprzętu można przeznaczyć te środki na realizację pozostałych potrzeb biznesowych. Przedsiębiorstwa korzystające z chmury Microsoft Azure mają gwarancję bezpieczeństwa swoich danych. Korzystają z zabezpieczeń klasy korporacyjnej, które gwarantują taką samą ochronę i bezpieczeństwo zasobów, z jakich korzystają największe globalne firmy i instytucje z całego świata.

Microsoft Azure
Microsoft Azure

Chcesz wiedzieć więcej o Microsoft Azure?

Microsoft Azure

Chmura nie stawia żadnych ograniczeń

W końcu możesz zajmować się swoją organizacją, rozwojem swojego biznesu, nie infrastrukturą IT . Platforma chmurowa Microsoft Azure pozwala na tworzenie i wdrażanie aplikacji i efektywne zarządzanie nimi, bez potrzeby zakupu nowego sprzętu serwerowego. W prosty sposób możesz skalować zasoby według potrzeb Twojej firmy i spokojnie pracować, wiedząc, że dane Twojej firmy są zabezpieczone za pomocą licznych kopii zapasowych w centrach danych Microsoft.

Microsoft Azure

Nie trać pojawiających się możliwości

Wiele przedsiębiorstw traci dane o kluczowym znaczeniu, gdyż nie ma rozwiązania umożliwiającego tworzenie kopii zapasowych. Microsoft Azure daje możliwość prostego i niezawodnego tworzenia kopii zapasowych danych oraz aplikacji. Dodatkowo przystępna cena rozwiązania wynika z faktu, że użytkownik płaci jedynie za wykorzystane zasoby. Nie ponosi kosztów infrastruktury, opłat „za serwer” oraz za transfer danych. Poziom ochrony aplikacji jest taki sam, z jakiego korzystają klienci korporacyjni i instytucje finansowe, posiadające ogromne wymagania.

Microsoft Azure

Podnieść jakość obsługi swoich klientów

Każda organizacja może hostować własną stronę internetową. Należy jednak zadać sobie pytanie czy ryzyko słabej wydajności, niewystarczających zabezpieczeń i rosnących kosztów jest tego warte? Microsoft Azure umożliwia w prosty sposób hostować witryny internetowe ulokowane w chmurze. Microsoft korzysta z licznych centrów danych na całym globie, zapewniając klientom Twojej firmy niezawodne, bezpieczne środowisko, pozwalające wdrażać potrzebne aplikacje.

Co to chmura Microsoft Azure

Microsoft Azure jest to chmura publiczna oferowana przez Microsoft. Są to dostępne w każdym momencie zasoby obliczeniowe i dodatkowe usługi, które można wykorzystać do tworzenia własnych aplikacji, zwiększenia możliwości posiadanych centrów danych a także  jako kompletne środowisko informatyczne.

Cloud Computing jest to obecnie szybko rozwijający się typ usług IT. Ciągłe zapotrzebowanie na rozwiązania obniżające koszty funkcjonowania firm, a także zwiększające zdolności obliczeniowe sprzyjają popularności modelu chmurowego.

Microsoft Azure to platforma pozwalająca na uruchomienie rozwiązań informatycznych działających w chmurze. Architekci, którzy projektują rozwiązania dysponują zwirtualizowanym środowiskiem, które oferuje nieograniczone możliwości skalowania, gigantyczną wydajność i wielki pojemnik do przechowywania danych.

Platforma Microsoft Azure to:

  • elastyczna oraz otwarta chmura, która pozwala jeszcze efektywniej rozwijać działalność i szybko reagować na zachodzące zmiany
  • możliwość korzystania z dowolnego języka, architektury oraz narzędzi do tworzenia aplikacji
  • skalowalność, ogromna wydajność oraz duża pojemność magazynu danych
  • gwarancja zabezpieczeń na poziomie korporacyjnym, wykorzystywanych przez największe światowe organizacje oraz instytucje, w tym finansowe
  • brak kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem sprzętu płatność realizowana jest wyłącznie za używane zasoby

Microsoft oferuje elastyczną platformę chmurową, która pozwala na wybór optymalnych możliwości dla różnych organizacji — rozwiązania lokalne, chmurowe lub połączenie hybrydowe. Microsoft Azure bez problemu współpracuje z oprogramowaniem i usługami jak Windows Server, SQL Server i SharePoint. Dzięki temu można włączyć chmurę w firmową infrastrukturę IT w dowolny sposób.

Elastyczność i opłaty wyłącznie za wykorzystane zasoby

 

Usługa Microsoft Azure łączy w sobie wszelkie korzyści finansowe wynikające z wykorzystania technologii Chmury Publicznej:

Microsoft Azure

naliczanie minutowe

Microsoft Azure

opłata wyłącznie za wykorzystane zasoby

Microsoft Azure

automatyczne skalowanie maszyn i usług

Microsoft Azure

brak opłat za wyłączone usługi np. zastopowane maszyny wirtualne lub wyłączone aplikacje/witryny internetowe

Microsoft Azure to ponad 60 usług i funkcji

Microsoft Azure

maszyny wirtualne Windows oraz Linux

Microsoft Azure

aplikacje Microsoft (Sharepoint, SQL, BizTalk, NAV, inne)

Microsoft Azure

aplikacje partnerskie Oracle, SAP, IBM i wiele innych

Microsoft Azure

dziesiątki aplikacji CMS, CXM, WEB App, inne

Microsoft Azure

Visual Studio On-Line oraz usługi dla aplikacji Mobilnych

Microsoft Azure

Azure ActiveDirectory, Azure RMS, Usługi Multimediów

Microsoft Azure

Wirtualizacja aplikacji (Azure RemoteApp)

Microsoft Azure

BigData oraz BI (HDI/Hadoop + MS SQL)

Czy Twoja firma zyska migrując do chmury?

Bezpłatny przewodnik

Bezpieczeństwo chmury

 

Wielu klientów, którzy nie mieli wcześniejszych doświadczeń z chmurą ma obawy co do bezpieczeństwa  i ochrony danych. Firma Microsoft i jej centra danych na całym świecie zapewniają poziom ochrony danych  i fizyczne zabezpieczenia znacznie przewyższające typową ochronę lokalnych środowisk. Platforma Microsoft Azure zapewnia bezpieczeństwo, ponieważ aplikacje i dane mają zapewniony taki sam poziom ochrony  z jakiego korzystają klienci korporacyjni firmy Microsoft, w tym największe instytucje finansowe na świecie.

Microsoft Azure

Zgodność z dyrektywą EU Data Protection Directive (95/46/EC) oraz Safe Harbor Framework daje możliwość przechowywania i przetwarzania w chmurze Microsoft danych osobowych obywateli Unii Europejskiej w tym obywateli Rzeczpospolitej Polski.

Microsoft Azure

28 inspektoratów ds. ochrony danych osobowych (w tym polski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) zatwierdziło zobowiązania Microsoft w zakresie rozwiązań w chmurze.

Microsoft Azure

Centra przetwarzania danych Microsoft są poddawane cyklicznym Audytom Bezpieczeństwa realizowanym przez niezależne jednostki – Klienci mają pełny wgląd w raporty i analizy.

Microsoft Azure

Dane przed wysłaniem do chmury Microsoft mogą zostać zaszyfrowane kluczem x.509 v3 o długości 2048 bitów przed wysłaniem do chmury – Kluczem zarządza Klient i może przechowywać go poza chmurą Microsoft.

Infrastruktura Microsoft spełnia wymagania certyfikacyjne m.in. dla.: ISO/IEC 27001:2005, SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402 i SOC 2, Cloud Security Alliance (CSA), FedRAMP, Payment Card Industry (PCI) Data Security Standards (DSS), UK G-Cloud, HIPAA BAA, Klauzuli modelowych UE, IRAP, MTCS, Zgodności GxP i wielu innych.

Wysoka dostępność usług i aplikacji

Firma Microsoft gwarantuje dostępność wykupionych usług na poziomie ponad 99,90%. Poszczególne wartości dostępności ustalane są indywidualnie dla danych komponentów platformy. Wybrane wartości umów SLA świadczonych przez firmę Microsoft dla klientów Microsoft Azure: Ponad 99,95% - na połączenie (serwisy są połączone i dostępne z poziomu sieci web, komponent WebRole posiada aktywne połączenie zewnętrzne i jest dostępny z poziomu sieci web). Ponad 99,90% - dostępności Bazy Danych (baza jest połączona i dostępna z poziomu sieci web). Ponad 99,90% - dostępności Magazynu Danych (magazyn jest połączony i dostępny z poziomu sieci web, REST jest aktywny, operacje są wykonywane prawidłowo). Ponad 99,90% - dostępności Usług (ServiceBus jest aktywny i utrzymywane jest połączenie zewnętrzne, operacje na komunikatach wykonywane są prawidłowo).

Otwartość platformy Microsoft Azure

Przenosząc rozwiązania i usługi do chmury Microsoft Azure możesz nadal korzystać z języków lub systemów, które znasz:

Microsoft Azure

Visual Studio On-Line oraz usługi dla aplikacji Mobilnych

Microsoft Azure

obsługa środowisk Linux, CentOS, Oracle, SAP, IBM, MySQL

Microsoft Azure

obsługa środowisk Linux, CentOS, Oracle, SAP, IBM, MySQL

Zainteresowany inwestycją w rozwiązania chmurowe?

Przewodnik po chmurze obliczeniowej.

TOP