Typy usług chmurowych

Istnieje kilka rodzajów rozwiązań chmurowych. Różnią się między sobą ilością obowiązków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem chmury, które klient przenosi na dostawcę, odciążając tym samym własny dział IT. Zazwyczaj podczas migracji stosuje się połączenie kilku z nich.

Infrastruktura jako usługa
(Infrastructure as a Service - IaaS)

W ramach wariantu IaaS wirtualne maszyny są po prostu przenoszone z fizycznych nośników w firmie do chmury. Można również stworzyć własną maszynę na wybranym systemie operacyjnym korzystając z gotowych lub własnych wzorców. Jest to zwykle najprostsza strategia migracyjna, dająca wiele korzyści, w tym obniżenie kosztów oraz wzrost bezpieczeństwa. Oznacza ona, że personel IT wciąż będzie musiał zajmować się takimi zadaniami jak aktualizowanie systemu operacyjnego oraz oprogramowania, instalowanie nowych wersji aplikacji etc. Jest to jednak wciąż jedna z najpopularniejszych metod migracji do chmury, gdyż skraca czas pomiędzy zakupem a uruchomieniem niemal do zera, w przeciwieństwie do długiego procesu budowania lub rozbudowywania własnego centrum danych. Dodatkowo jest to model najbardziej zbliżony do tego, w jaki sposób pracują dziś działy IT, dlatego sam proces przenoszenia nie jest zbyt dotkliwy. Przykładem typowego rozwiązania IaaS są magazyny danych oraz wirtualne maszyny. Warto zauważyć, że Microsoft Azure posiada zbiór wzorów (template’ów) wirtualnych maszyn, które pozwalają łatwo stworzyć własną maszynę wirtualną.

Platforma jako usługa
(Platform as a Service - PaaS)

W wariancie PaaS dostawca usług chmurowych dostarcza pełną platformę systemową, na której mogą pracować aplikacje. Bierze on na siebie obowiązek aktualizowania i rozwiązywania problemów z systemem operacyjnym oraz platformą. W wariancie PaaS klient musi skupić się wyłącznie na tym, aby umieścić kod aplikacji w gotowym środowisku i zarządzać danymi. Dostawca natomiast zajmuje się systemami operacyjnymi, oprogramowaniem baz danych, warstwy pośredniej, integracją oraz upewnia się, że wszystkie komponenty są zawsze aktualne, bezpieczne i wydajne, zapewniając oczekiwany poziom usług SLA (Service Level Agreement). Dzięki zastosowaniu wariantu PaaS otrzymujemy łatwy dostęp do pewnych funkcjonalności, które dla wielu firm w modelu tradycyjnym nie są dostępne z powodu konieczności zaangażowania dużych serwerów oraz poświęcania znacznej ilości czasu na instalację i konfigurację. Jako przykłady można podać usługi Machine Learning (Nauczanie Maszynowe) czy rozwiązania Big Data, takie jak hadoop. Typowym zastosowaniem PaaS jest tworzenie aplikacji webowych w gotowych środowiskach systemowych, co wpływa na skrócenie i uproszczenie procesu.

Oprogramowanie jako usługa
(Software as a Service - SaaS)

Wariant SaaS jest zdecydowanie najprostszym dla użytkowników modelem korzystania z aplikacji chmurowych. W tym wariancie klient wykupuje dostęp do aplikacji, aby uzyskać pewne funkcjonalności, na przykład aplikacje biurowe czy mailowe. W tym przypadku jedyną rzeczą o którą musi zadbać dział IT, jest zapewnienie dostępu do aplikacji użytkownikom i rozwiązywanie ich problemów. Konieczne jest także dostarczenie danych biznesowych, w oparciu o które będą działały usługi. Cała reszta obsługi informatycznej leży po stronie dostawcy. Cechą charakterystyczną tego modelu jest ograniczona możliwość dostosowania funkcjonalności do własnych potrzeb. Użytkownik w modelu SaaS może zmieniać opcje oprogramowania, jednak główny kształt aplikacji pozostaje taki sam dla wszystkich klientów. Ten wariant pozwala skupić się prawie wyłącznie na aspekcie biznesowym, ograniczając udział IT do niezbędnego minimum. Jednocześnie mamy pewność, że aplikacja będzie zawsze aktualna, a najnowsze funkcjonalności będą wprowadzane przez dostawcę. Typowymi przykładami modelu SaaS są systemy ERP, jak Microsoft Dynamics 365 Business Central w chmurze, a także aplikacje biurowe Microsoft Office 365.

Model hybrydowy

W wariancie hybrydowym firma może zdecydować się na pozostawienie części aplikacji w lokalnym centrum danych, a część zmigrować do chmury. Może być kilka powodów takiego posunięcia, np. korzystanie z aplikacji opartych na niestandardowych lub przestarzałych systemach lub stworzenie swoistej „poczekalni”, w której aplikacje czekają na swoją kolej migracji do chmury zachowując swoje dotychczasowe funkcjonalności.

Chmura prywatna

W chmurze prywatnej dane trzymane są w centrum danych w siedzibie firmy i udostępniane użytkownikom w modelu chmurowym. Chmury prywatne posiadają wiele zalet charakterystycznych dla rozwiązań chmurowych (np. krótki czas powoływania nowych instancji systemów dzięki wirtualizacji), są również przydatne wtedy, kiedy z pewnych powodów (np. ograniczeń prawnych) nie można przechowywać niektórych typów danych poza firmą. Jednak chmury prywatne nie zapewniają korzyści wynikających z obniżenia kosztów, podniesienia wydajności czy uproszczenia działań. Wymagają one sporych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudniania pracowników obsługi, na dziale IT spoczywa cała odpowiedzialność za sprzęt, systemy, aktualizacje, bezpieczeństwo etc. Na firmie spoczywa zatem cały ciężar utrzymania skomplikowanej i kosztownej machiny.

Zainteresowany inwestycją w rozwiązania chmurowe?

Przewodnik po chmurze obliczeniowej.

TOP