Co to jest chmura obliczeniowa?

Chmura obliczeniowa jest najpopularniejszym i coraz powszechniejszym trendem ostatniej dekady. Zdaniem specjalistów, niedługo będzie wykorzystywana przez większość przedsiębiorstw na świecie. Jest to tendencja, od której nie ma odwrotu. Zwłaszcza że przynosi organizacjom wiele korzyści, od niższych kosztów, aż po gwarancję bezpieczeństwa danych.

Model chmury zakłada przechowywanie danych, plików oraz aplikacji w chmurze - na serwerach rozmieszczonych po całym świecie, poza lokalną siecią firmową. Chmura obliczeniowa (cloud computing) jest nieograniczonym zasobem danych, który pozwala zapomnieć o kosztach zakupu serwerów. Za utrzymanie infrastruktury odpowiada administrator.

Chmura obliczeniowa rozwija się w sposób naturalny. W obecnych czasach wdrażanie jej w firmach nie budzi lęku jak jeszcze kilka lat temu. Chmura jest zjawiskiem popularnym, docenianym za mobilność, bezpieczeństwo, oszczędność i skalowalność.

Kluczowe zalety chmury obliczeniowej

Pełna skalowalność

Chmura obliczeniowa pozwala dobrać odpowiednią ilość zasobów na każdą sytuację. Twoja organizacja dopiero się rozwija? Nie potrzebujesz dużych mocy obliczeniowych? To idealnie – dzięki chmurze możesz wykorzystać tylko tyle, ile potrzebujesz. A może intensywnie się rozwijasz? Potrzebujesz więcej możliwości? To nie jest problem – zwiększasz jej objętość.

Skalowalność jest też istotna w momencie, w którym wymagasz elastyczności, bo zużycie mocy obliczeniowej w Twojej firmie jest inne w różnych okresach. Ta funkcja przewyższa możliwości, które daje własna infrastruktura serwerowa.

Ograniczasz koszty

To dzięki rozwiązaniom w chmurze nie musisz wydawać sporych nakładów finansowych na infrastrukturę serwerową a także jej obsługę. Wszystkie obowiązki związane z jej utrzymaniem przechodzą na dostawcę usług. Informatycy z Twojej firmy mogą skupić się na pozostałych zadaniach usprawniających działanie Twojej organizacji. Co ważne, w usługach chmurowych płacisz tylko za te zasoby, które wykorzystasz. Nie wydajesz pieniędzy na coś, czego nie zużyjesz.

Pełna dostępność

Dostęp do danych możliwy jest z wielu urządzeń, także mobilnych. Jest to duża zaleta chmury obliczeniowej. Pozwala Ci ona na usprawnienie komunikacji, współpracy oraz przepływu pracy w organizacji. Chmura obliczeniowa to dostęp do nieograniczonej mocy które są Ci potrzebne do uruchamiania aplikacji. Wówczas prace postępują szybciej i jeszcze wydajniej. Aktualizacje aplikacji następują bez potrzeby wykonania kolejnych instalacji na komputerach użytkowników. Dostępność chmury obliczeniowej pomaga we wzroście Twojego biznesu.

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Chmura jest w 100% bezpieczna. Wszystkie dane w niej przechowywane są szyfrowane. Dzięki czemu nie dostaną się one w niepowołane ręce. Dostęp posiadasz tylko Ty. I to Ty decydujesz komu, jak i na jaki okres udostępniasz dokumenty. Dzięki backupowi, nieplanowane i przypadkowe usunięcie danych nie będzie problemem. Dodatkowo, w przypadku kradzieży komputera, sprawdzonym rozwiązaniem jest zdalne wyczyszczenie urządzenia. Rozproszenie geograficzne centrów gwarantuje Ci niezawodne działanie aplikacji oraz dostępu do wszystkich danych kiedy tego wymagasz.

Przewodnik wyboru chmury dla swojej firmy

Zastanawiasz się czy przenieść się do chmury?
Poznaj 7 kluczowych argumentów!

1.

Minimalizujesz koszty swojej działalności

Platforma chmurowa jest miejscem, w którym możesz przechowywać wszystkie bazy danych, aplikacje oraz programy z których korzystasz każdego dnia w swojej firmie. Dotychczas, aby z nich korzystać potrzebowano serwerów, ale ich kupno oraz utrzymanie to spory wydatek. Dodatkowo należało się liczyć z awariami oraz przestojami w pracy organizacji. Chmura obliczeniowa Microsoft Azure jest skalowalna, dzięki czemu korzystasz jedynie z potrzebnych przestrzeni serwerowych. Płacisz jedynie za wykorzystane zasoby a koszty początkowe są niskie. Wdrożenie chmury jest szybkie i nie wymaga dużych inwestycji.

2.

Swobodnie wykorzystujesz zasoby

Ważnym argumentem przemawiającym za wykorzystaniem w codziennej pracy chmury jest skalowalność. Mając nieograniczoną pojemność cieszysz się elastycznością i nieograniczonymi możliwościami. Warto wiedzieć, że korzystając z platformy chmurowej nie martwisz się wzmożonym ruchem w branży, jakim jest dla przykładu okres przedświąteczny dla handlowców. Możesz cieszyć się stałym dostępem i nieograniczoną pojemnością przestrzeni, płacąc jedynie za wykorzystane moce obliczeniowe chmury.

Dodatkowo Microsoft Azure jest systemem elastycznym. Obsługuje wszystkie systemy operacyjne, narzędzia, języki i strukturę takie jak systemy Windows Linux, oprogramowanie SQL Server, Oracle, oraz języki od C# po Java.

3.

Cieszysz się nieograniczoną wydajnością chmury

Centra obliczeniowe oferują moc, która jest nieosiągalna dla najbardziej rozbudowanych stacji roboczych. Rozwiązanie jest niezwykle wygodne dla użytkowników a jednocześnie zapewnia klientom swobodę bez ryzyka obciążeń.

4.

Korzystasz z niezawodnego rozwiązania

Dzięki rozwiązaniom chmury obliczeniowej nie martwisz się o zniszczenie Twoich serwerów czy opóźnienia mogące wynikać z katastrof ekologicznych czy nagłych przeciążeń. Platforma chmurowa gwarantuje stabilność usług w krytycznych okolicznościach.

5.

Pracujesz w dowolnym miejscu i czasie

Chmura jest idealna dla użytkowników pracujących zdalnie. Handlowcy i sprzedawcy mają stały dostęp do cenników oraz firmowych baz danych. Wystarczy jedynie połączenie z Internetem.

6.

Bezpiecznie przechowujesz dane

Korzystając z usług chmury nie martwisz się możliwością utraty danych. Zapisane w chmurze nie zostaną utracone wraz z kradzieżą sprzętu. Dodatkowo masz do nich stały dostęp na każdym urządzeniu mobilnym. Korzystając z platformy chmurowej wykonywanie kopii zapasowych, ich odzyskiwanie oraz przechowywanie danych są ekonomiczne i efektywne.

7.

Chronisz środowisko

Chmura jest rozwiązaniem, umożliwiającym ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz wykorzystanie zasobów takich jak prąd czy paliwo. Microsoft Azure jest rozwiązaniem znacznie bardziej przyjaznym środowisku niż standardowe rozwiązania IT.

Dwa różne modele biznesowe - chmura obliczeniowa a serwery lokalne

W przypadku zastosowania modelu chmury obliczeniowej, opłaty są proporcjonalne do stopnia wykorzystania zasobów ( jest to tak zwany model pay as you go), takich jak przestrzeni dyskowej, mocy obliczeniowej i pasma. Taka forma opłat gwarantuje bardzo dużą elastyczność i nie zmusza przedsiębiorców do inwestowania we własną serwerownię obejmującą sprzęt, licencje, obsługę.

Ważnym argumentem przemawiającym za inwestycją w chmurę obliczeniowym może być historia organizacji, która planując kampanię promocyjną może na czas jej trwania zwiększyć wykorzystane zasoby. Gdy okres intensywnego ruchu zakończy się, można uwolnić zapasy tak aby opłaty były niższe.

Model tradycyjny

W przypadku modelu tradycyjnym przedsiębiorstwo, które decyduje się na uruchomienie usługi w oparciu o własną infrastrukturę, już na początku podjętego działania zmuszone jest do poniesienia sporych inwestycji związanych z zakupem serwerów, infrastruktury sieciowej, oprogramowania. Sprzęt ten zapewnia możliwości jak miejsce na dyskach, moc obliczeniową. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że przez pewien czas może nie być w pełni wykorzystywany (np. faza początkowa projektu uruchamiania nowej usługi biznesowej). Wówczas użytkownik będzie ponosił koszty bieżącego utrzymania sprzętu. Wśród kosztów jest chłodzenie, zasilanie, serwisowanie.

W dalszym czasie rozwój firmy może wymuszać na organizacji konieczność inwestycji w dodatkową infrastrukturę. Może okazać się, że rozwój będzie szybszy, niż oczekiwano, a posiadane zasoby informatyczne, nawet po podniesieniu ich potencjału, okażą się niewystarczające. Brak wydolności infrastruktury IT naraża przedsiębiorstwo na utratę dodatkowego popytu na produkty i usługi. Przedsiębiorstwo może stracić także potencjalnych klientów na rzecz konkurencji, co może mieć negatywny wpływ na przychody oraz spowodować pogorszenie wyników finansowych.

Obserwując wzrost zapotrzebowania na zasoby IT, firma po raz kolejny ponosi nakłady inwestycyjne. Reakcja firmy może być nieco spóźniona, co może wiązać się z negatywnymi implikacjami w aspekcie postrzegania organizacji oraz jej produktu klientów.

Bacząc na cykliczność, która występuje na rynku komercyjnym, można uznać, iż po pewnym okresie poziom popytu na produkt organizacji obniża się do poziomu sprzed gwałtownego wzrostu. Potencjał infrastruktury IT staje się w dużym stopniu niewykorzystany, a koszty operacyjne wiążące się z utrzymaniem zasobów informatycznych pozostają bez zmian na stosunkowo wysokim poziomie.

Model chmurowy

Praktyka gospodarcza wskazuje, że przedsiębiorstwa, które mogą w krótkim okresie dostosować się do zmieniających się warunków, zawsze będą w lepszej sytuacji od konkurentów. Brak możliwości dopasowania się do wzrostu popytu, czyli zdolności obsłużenia w krótkim czasie większej liczby klientów, skutkuje ich utratą. Kontrahenci przechodzą do tych firm, które realizują ich potrzeby. Dla organizacji oznacza to zazwyczaj pogorszenie pozycji rynkowej. Firmy które opierają swoją działalność o model

tradycyjny wykorzystania zasobów informatycznych mogą znaleźć się w niekorzystnej sytuacji. Jednym ze sposobów by ograniczyć negatywne efekty jest zmiana modelu zarządzania zasobami IT na model Chmury Obliczeniowej.

Firma, która przeniesie swoje zasoby informatyczne do chmury, już po stosunkowo krótkim okresie zaczyna uzyskiwać korzyści natury ekonomicznej. Rozpoczynając działalność, nie jest zmuszona do ponoszenia kosztów na rozbudowę infrastruktury IT – pojawiają się pierwsze wymierne oszczędności. Poniesione koszty początkowe zwracają się w szybkim tempie, w odróżnieniu do modelu tradycyjnego, gdzie inwestycja zwraca się w znacznie późniejszym czasie. W dalszej kolejności, wraz ze wzrostem stopnia wykorzystania zasobów informatycznych, nie ma potrzeby inwestowania w kolejne własne zasoby infrastruktury i oprogramowania. Dostawca rozwiązań chmurowych oferuje usługobiorcy wysoką skalowalność która połączona jest z możliwością elastycznej alokacji zasobów w tym momencie, kiedy faktycznie istnieje na nie zapotrzebowanie. Nie jest więc możliwa taka sytuacja, jaka może mieć miejsce w modelu tradycyjnym, kiedy będące w posiadaniu użytkownika zasoby IT nie są w stanie sprostać gwałtownym, często niespodziewanym wzrostom popytu. Wdrożenie usługi chmurowej redukuje więc ryzyko utraty przychodów i utraty klientów. Elastyczność reagowania pozwala zachować przedsiębiorstwu przewagę nad konkurentami, którzy taką elastycznością nie dysponują oraz minimalizować ponoszone koszty operacyjne.

Terminologia związana z chmurą obliczeniową

Wraz z licznymi innowacyjnymi rozwiązaniami, pojawiły się nieznane do tej pory terminy. Zanim zaczniesz zapoznawać się z usługami chmurowymi, poznaj nowe słownictwo.

Microsoft Azure

Chmura obliczeniowa

(ang. cloud computing) to oprogramowanie IT, które dostępne jest na żądanie. Obejmuje infrastrukturę IT, oprogramowanie, operacje biznesowe, dopasowane do potrzeb klientów oraz ich specyficznych procesów biznesowych.

Chmura odnosi się każdego typu środowiska informatycznego opartego na sieci, które uwzględnia aspekt rezerw oraz IT jako usługi.

Microsoft Azure

IaaS, Insfrastruktura jako usługa

(ang. Infrastructure as a service) to model, który oznacza dostarczenie klientom infrastruktury IT, oprogramowania, sprzętu, przestrzeni dyskowej, mocy obliczeniowej i usługi serwisowania. Użytkownicy sami decydują jakie ilości i których usług potrzebują. Usługodawca dostarcza je w formie usługi, a nie jako fizyczny produkt.

Microsoft Azure

PaaS, Platforma jako usługa

(ang. Platform as a Service) to model, który oznacza sprzedaż gotowego, często kastomizowanego zbioru aplikacji. Użytkownicy nie muszą kupować ani instalować oprogramowania, gdyż jest on dostępny na serwerach usługodawcy. Klienci otrzymują dostęp do interfejsu. Korzyścią tego modelu jest dostęp do oprogramowania z dowolnego komputera podłączonego do sieci Web.

Microsoft Azure

SaaS, Oprogramowanie jako usługa

(ang. Software as a Service) to model, w którym użytkownicy konkretne, wybrane oprogramowanie, bez potrzeby inwestowania w sprzęt, gdyż działa ono na serwerze dostawcy, który w całości bierze na siebie odpowiedzialność za program. Klienci korzystają z potrzebnego oprogramowania, nie kupując osobnej licencji. Płacą jedynie za użycie.

Różnica między chmurą prywatną a chmurą publiczną

Microsoft Azure

Chmura publiczna

(ang. public cloud) jest ustandaryzowana i zbudowana dla wielu użytkowników. Jest powszechnie dostępnym dostawcą usług chmurowych jak Microsoft.

Microsoft Azure

Chmura prywatna

(ang. private cloud) jest dopasowana do konkretnych potrzeb organizacji.

TOP